0049-163-8848829 kontakt@xing-yi.de

Xing Yi – Nachwuchs

Xing Yi Kindertraining

Der Kampfkunstmeister mit der 1. Allgäuer Generation von Xing Yi -Schülern